Ce este analiza de risc la securitatea fizica?

Aveti nelamuriri, contactati-ne!

Analizele de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege.


În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul riscului.


securitate fizică – starea de fapt în care riscul determinat de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sa libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, se situează la un nivel acceptabil


analiza de risc la securitatea fizică – tehnica analitică folosită pentru a se identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile, pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.


(Analiza de risc la securitate fizică se elaborează de către personal cu competenţe specifice şi se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia.


(Procesul de elaborare a analizei de risc poate începe numai după semnarea contractului de prestări servicii între beneficiar şi evaluator, cu excepţia cazurilor de realizare în sistem intern.

Analiza de risc la securitatea fizică se revizuieşte în una din următoarele situaţii:

  • a) odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
  • b) în cel mult 2 luni de la producerea incidentului de securitate;
  • c) la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii beneficiare;
  • d) ori de câte ori conducerea unităţii beneficiare consideră că este necesar.


Analizele de risc se elaborează de către:
a) experţi în evaluare, înscrişi în RNERSF în calitate de persoane fizice autorizate;
b) persoane juridice înscrise în RNERSF, prin intermediul experţilor în evaluare cu care au raporturi de muncă;


Pentru mai multe detalii: office@analiza-de-risc.ro sau Contactati-ne!