H.G. nr. 301/2012 - extras

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003

CAP. I Dispozitii generale
ART. 1

(1) Paza obiectivelor, bunurilor, si valorilor si protectia persoanelor prin forte si mijloace civile se realizeaza cu sprijinul si sub coordonarea, indrumarea si controlul Inspectoratului General al Politiei Romane si al unitatilor subordonate, care urmaresc respectarea prevederilor legale in acest domeniu de activitate.

ART. 2

(1) In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite in continuare unitati indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori 3-30 valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate in formele prevazute de Lege, completate cu masuri procedurale.

(3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

ART. 3

(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii si sigurantei localurilor publice, hotelurilor, motelurilor, campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor si altor locuri de distractie sau de agrement, administratorii acestora au obligatia de a folosi personal de paza calificat si atestat, potrivit legii.

ART. 4

(1) Conducatorii unitatilor care operaza cu numerar au obligatia implementarii unor masuri eficiente in scopul asigurarii protectiei personalului si a valorilor pe timpul manipularii, procesarii, depozitarii sau transportului si descurajarii savarsirii infractiunilor contra patrimoniului, precum si in scopul acordarii sprijinului necesar organelor judiciare in vederea identificarii faptuitorilor.

(3) (3) In situatia unitatilor la care activitatea de procesare, depozitare si transport de valori este externalizata, obligatia pentru adoptarea acestor masuri de securitate revine prestatorului licentiat al acestor servicii.

ART. 5

(1) Planul de paza este documentul in baza caruia se organizeaza paza si se intocmeste cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege.

ART. 6

In situatia in care masurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unitatii ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizica, prevad utilizarea numai a mijloacelor mecanofizice si a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare si interventie, fara a se institui paza cu personal uman, nu se intocmeste plan de paza.

(...)
Pentru a intra in posesia documentului aici (H.G. nr. 301/2012 )
Pentru mai multe detalii:

office@analiza-de-risc.ro

sau

Contactati-ne!