Ultra Training - formare profesionala si analiza de risc la securitatea fizica

 

Ultra Training S.R.L.

Societate înscrisă în R.N.E.R.S.F. cu o echipă de profesioniști cu experiență în domeniul securității private.

Este o organizaţie tânără, înfiinţată în anul 2013, cu scopul de a satisface nevoile de instruire şi formare a persoanelor interesate din rândul populaţiei adulte, precum şi pentru a satisface nevoile de calificare, iniţiere, specializare sau perfecţionare a societăţilor naţionale şi multinaţionale, din varii domenii de activitate.

 

Formare profesională

Ca răspuns la evoluţia mediului economic românesc şi din dorinţa de a satisface necesităţile de instruire a personalului din cadrul organizaţiilor şi nu numai, s-au dezvoltat şi vor fi dezvoltate programe noi de formare, programe de instruire în management şi abilităţi tehnice, servicii de identificare şi analiză a nevoilor de dezvoltare şi calificare a angajaţilor, metodologii de evaluare a personalului, coaching şi consiliere, competenţe antreprenoriale, instrumente de consultanţă şi dezvoltare personală, materiale de instruire şi dezvoltare profesională, organizare de seminarii şi team - buildinguri.

În conceperea programelor de formare s-au avut în vedere şi se va ţine cont şi în viitor de tendinţele şi metodele moderne cu aplicativitate în formarea profesională a adulţilor, se va urmări adaptarea acestora la nevoile organizaţiilor, atât prin conţinut cât şi prin metode de învăţare, precum şi prin adaptarea gradului de dificultate al conceptelor la nivelul de pregătire al participanţilor, procesul de învăţare bazându-se pe parteneriat.

 

Raţiunea înfiinţării organizaţiei pleacă de la concepţia şi diversitatea serviciilor furnizate, ca principal deziderat. Se vrea ca activităţile desfăşurate să fie o continuare a experienţei acumulate de fondatori în domeniul vast al managementului resurselor umane prin acoperirea unei cât mai importante game de servicii. Astfel, se furnizează servicii de informare şi consiliere în carieră, plasare la locul de muncă şi head-hunting, servicii de reorientare profesională şi formare pentru organizaţiile care urmează să pună în aplicare scheme de restructurare a personalului, leasing de personal.

 

Experienţa relevantă a S.C. Ultra Training S.R.L. este relevată de experienţa fondatorilor şi personalului acesteia, care a experienţă în management şi implementare de proiecte cu finanţare internaţională derulate în domeniul resurselor umane.

Astfel, şi Ultra Training putem spune că deţine experienţă relevantă prin personalul care o deserveşte. Personalul şi fondatorii partenerului sunt formatori autorizaţi şi au experienţă în: furnizarea de servicii de informare, consiliere şi îndrumare profesională adresate persoanelor în căutarea unui loc de muncă sau persoanelor angajate pentru a facilita dezvoltarea/promovarea lor în carieră, implementarea unor scheme inovative pentru promovarea angajării (job-cluburi, târguri de locuri de muncă, întâlniri regionale şi naţionale cu angajatorii, formarea de grupe de lucru regionale a angajatorilor pentru iniţierea unor măsuri de lucru proactive pentru păstrarea locurilor de muncă în cazul restructurărilor, etc.), consiliere în vederea iniţierii unei activităţi pe cont propriu; servicii de mediere şi plasare la locul de muncă, analiza nevoii de formare profesională, concepere de materiale de formare profesională, certificarea în cadrul programelor de formare profesională.


Analiză de risc

Pentru evaluarea nivelului de securitate fizică a unei unităţi se stabilesc două domenii ale riscului de securitate fizică, respectiv riscul de securitate acceptabil asociat riscurilor de securitate, cu valori estimate sub pragul critic de 60%, şi riscul inacceptabil asociat valorilor estimate peste pragul critic.

În urma analizei de risc se poate realiza punerea la punct a securității spațiului prin instalarea sau aducerea la zi a sistemelor de securitate pentru o eficiență cât mai marită conform stardardelor de securitate.

Analiza de risc stabileşte toţi factorii interni sau externi ce au capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unităţi prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilităţi şi generează stări de pericol asupra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor ori valorilor deţinute

 

Vă stăm la dispoziție prin activitatea ce o desfăşurăm pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate.


Prin intermediul specialiştilor noştrii autorizaţi de Registrului Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică(RNERSF) vă vom îndruma pe drumul cel bun din punct de vedere al securității proprietăților dumneavoastra.


 

Oferim consultanță gratuită


"  Ce este analiza de risc?  "   ,   "  Este obligatorie?  "   ,   "  Cum se realizeaza?  " .

Sunati la :   0721/283 778 sau   Contactati-ne